தமிழ் இலக்கியம் தொகுப்பு 1

Discussion in 'Model Questions' started by SaGo, Apr 16, 2018.

 1. SaGo

  SaGo Moderator

  Messages:
  134
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  105
  கம்பரைப்பாடியவர் யார்? அ.பிசிராந்தையார்
  ஆ.கபிலர்
  இ.நப்பசலையார்
  ஈ.பரணர்
   
 2. SaGo

  SaGo Moderator

  Messages:
  134
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  105
  குழந்தை இலக்கியம் - என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?

  A.கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை
  B.பாரதிதாசன்
  C.வாணிதாசன்
  D.பாரதியார்
   
 3. SaGo

  SaGo Moderator

  Messages:
  134
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  105
  தண்ணீர் விட்டோ வளர்த்தோம் இப்பயிரைக் கண்ணீராற் காத்தோம், கருகத் திருவுளமோ என்று பாடியவர்?

  A.பாரதிதாசன்
  B.வ.உ.சி.
  C.பாரதியார்
  D.கவிமணி
   
 4. SaGo

  SaGo Moderator

  Messages:
  134
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  105
  இளைஞர் இலக்கியம் - என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?

  A.கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை
  B.பாரதிதாசன்
  C.வாணிதாசன்
  D.பாரதியார்
   
 5. SaGo

  SaGo Moderator

  Messages:
  134
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  105
  சஞ்சீவ பர்வதத்தின் சாரல் என்ற உரைநடை நூலினை எழுதியவர் யார்?

  A.நாமக்கல் கவிஞர்
  B.கண்ணதாசன்
  C.பாரதியார்
  D.பாரதிதாசன்
   
 6. SaGo

  SaGo Moderator

  Messages:
  134
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  105
  கவிமணியால் ஆங்கில மொழியில் இருந்து தமிழ் மொழியில் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்ட கவிதை நூல் எது?

  A.ஆசிய ஜோதி
  B.காந்தளூர்ச்சாலை
  C.மலரும் மாலையும்
  D.மருமக்கள் வழி மான்மியம்
   
 7. SaGo

  SaGo Moderator

  Messages:
  134
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  105
  யாருடைய கவிதைகள் இருபதாம் நூற்றாண்டில் அரும்பிய மறுமலர்ச்சிக்கு வித்தாக அமைந்தன?

  A.பாரதியார்
  B.பாரதிதாசன்
  C.கண்ணதாசன்
  D.சுரதா
   
 8. SaGo

  SaGo Moderator

  Messages:
  134
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  105
  நாமக்கல் கவிஞர் வெ.இராமலிங்கனார் பிறந்த ஊர் எது?

  A.பழையனூர்
  B.மோகனூர்
  C.பெருங்களத்தூர்
  D.வில்லியனூர்
   
 9. SaGo

  SaGo Moderator

  Messages:
  134
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  105
  கம்பரும் வால்மீகியும் - என்ற உரைநடை நூலினை எழுதியவர் யார்?

  A.கவிமணி
  B.பாரதிதாசன்
  C.பாரதியார்
  D.நாமக்கல் கவிஞர்
   
 10. SaGo

  SaGo Moderator

  Messages:
  134
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  105
  மருமக்கள் வழி மான்மியம் - நூலின் ஆசிரியர் யார்?

  A.கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை
  B.திரு.வி.க
  C.வேங்கடசாமி நாட்டார்
  D.வ.உ.சிதம்பரனார்
   

Share This Page