இந்திய அரசியலமைப்பு தொகுப்பு 1

Discussion in 'Model Questions' started by SaGo, Apr 16, 2018.

 1. SaGo

  SaGo Moderator

  Messages:
  134
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  105
  அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட்ட போது அரசியலமைப்பில் உள்ள விதிகளின் எண்ணிக்கை?

  A.295
  B.395
  C.500
  D.595
   

Share This Page